onsdag 9. juni 2010

Eksamensnerding 2

Kvelden før siste eksamen (og jeg bør legge meg nå, for jeg skal opp tidlig) og dette er i tankene mine: Allemande, courante, sarabande, guige. Tematisk dualisme i wienerklassisismen. Generalbass, terrassedynamikk, viderespinning og kontrapunkt i barokken. Polyfoni og homofoni, Palestrina og Luther. Motetter, madrigaler. Tolvtonemusikk, klangflatemusikk, elektrofoni, minimalisme, modernisme, impresjonisme. Messe og tidebønner. Modalitet og tonalitet og pantonalitet. Koraler og opera og oratorie og pasjon og kantate og messe og suite og menuett og scherzo og toccata og fuge og ricercare og concerto grosso og solokonsert og symfoni og sonate og sonatesatsform. Kromatikk og harmonikk og akkordbrytninger og forsiringer og overgangsdynamikk. Obligate akkopagnement. Eksposisjonsdel, gjennomføringsdel og reprise. Karaktervariasjon. Programmusikk og absolutt musikk, symfonisk dikt og programsymfoni. Lied, lyriske stykker. Pentaton skala og heltoneskala. Reformasjon og motreformasjon. Responsorial og antifonal sang.

Sånn. Sove nå. Forhåpentligvis. Om femten timer har jeg sommerferie!

4 kommentarer: